Dietari d’un adroguer - Publicacions
Barcelona Cultura
Publicacions