Hi participen - Organitza
Barcelona Cultura
Organitza