Apartat històric - Bibliografia - Austriacistes i borbònics
Bibliografia

El posicionament de Catalunya, i en general de tots els territoris que formaven l’antiga Corona d’Aragó, a favor del pretendent austriacista a la Corona d’Espanya no responia a cap finalitat secessionista. Donar suport a la candidatura de Carles d’Àustria suposava la continuïtat de les constitucions i les institucions de govern catalanes, d’un sistema jurídic garantista i d’un entramat de llibertats individuals, estamentals i polítiques impensables en el marc d’una monarquia absolutista com aquella que representava Felip de Borbó. Malgrat els moments inicials d’aparent respecte a les lleis i governs d’alguns dels territoris, entre els quals es comptava Catalunya, aviat es van veure les intencions de Felip V i, sobretot, la contundència de les seves accions. La balança es va inclinar definitivament a favor seu el 1707 amb la victòria sagnant d’Almansa, la derogació dels furs, constitucions i institucions de València i Aragó “por justo derecho de conquista”, i l’incendi i destrucció de la ciutat de Xàtiva, un exemple, en paraules del mateix Felip V, del que els esperava als seus opositors:

“La obstinada rebeldía con que hasta los términos de la desesperación resistieron la entrada de mis armas los vecinos de la ciudad de Xátiva (...) empeñó mi justicia a mandarla arruinar para extinguir su memoria, como se ejecutó para castigo de su obstinación y escarmiento de los que intentasen seguir su mismo error.”

ALABRÚS, Rosa Maria

Felip V i l'opinió dels catalans

Lleida: Pagès, 2001

 

ALBAREDA I SALVADÓ, Joaquim

       1714, la Guerra de Successió

       Barcelona: Pòrtic, 2008

 

       Els catalans i Felip V: de la conspiració a la revolta: 1700-1705

       Barcelona: Vicens Vives: Fundació la Caixa, 1993

 

       Catalunya en un conflicte europeu. Felip V i la pèrdua de les llibertats catalanes

       Barcelona: Generalitat de Catalunya: Edicions 62, 2001

 

       La Guerra de Sucesión de España (1700-1714)

       Barcelona: Crítica, 2010

 

       La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre

       Barcelona: Empúries, 2000

 

ALBAREDA i SALVADÓ, Joaquim; ESCULIES, Joan

       1714, la Guerra de Successió

       Barcelona: Pòrtic, 2008

 

       La Guerra de 1714: la clau catalana d’un conflicte mundial

       Barcelona: Pòrtic, 2013

 

BARNILS, Àlex

General Moragues: el diable de les Guilleries

Barcelona: Clipmèdia, 2014

 

BELENGUER CEBRIÀ, Ernest

La Corona de Aragón en la monarquía hispánica: del apogeo del siglo XV a la crisis del XVII

Barcelona: Península, 2001

 

BELENGUER CEBRIÀ, Ernest (dir.)

      Història de la Corona d’Aragó. Vol.2. L’època moderna (1479-1715)

      Barcelona: Edicions 62, 2007

 

      Història de les Illes Balears. Vol. 2. L’època foral i la seva evolució: 1230-1715

      Barcelona: Edicions 62, 2004

 

      Història del País Valencià. Vol. 3. De les Germanies a la Nova Planta

      Barcelona: Edicions 62, 1989

 

CALVO POYATO, José

       Carlos II el Hechizado

       Barcelona: Planeta, 1996

 

       La Guerra de Sucesión

       Madrid: Anaya, 1993

 

       Carlos II  el rey y su entorno cortesano

       Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2009

 

CATÀ I TUR, Josep

Absolutisme contra pactisme: la Ciutadella de Barcelona (1640-1704)

Barcelona: Dalmau, 2008

             

CERVERA, J.L.

       Joan Baptista Basset. Vida i mort del líder maulet

       València: Eliseu Climent, 2006

 

CRUELLS, Manuel

Casanova i Moragues, defensors de les llibertats catalanes

Barcelona: Blume, 1980

 

The deplorable history of the catalans = La història deplorable dels catalans

Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994

 

ELLIOT, John H

      La España Imperial: 1469-1716

      Barcelona: Vicens-Vives, 1986

 

      La España de los Austrias: la actividad política

      Tres Cantos: Istmo, 2011

 

ESPINO LÓPEZ, Antonio

Pàtria i llibertat: la Guerra de Successió a Catalunya, 1704-1714

Catarroja: Afers, 2013

 

FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (ed.)

Los Borbones: dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII: actas del coloquio internacional celebrado en Madrid, mayo 2000

Madrid: Pons: Casa de Velázquez, 2001

 

FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto; GARCÍA CÁRCEL, Ricardo

Los Borbones: siglo XVIII, fin de los Austrias y llegada de los Borbones

Madrid: Espasa, 1997

 

FLORISTÁN IMIZCOZ, Alfredo (coord.)

Historia de España en la Edad moderna

Barcelona: Ariel, 2004

 

GABANCHO, Patrícia

Les dones del 1714

Barcelona: Columna, 2014

 

GARCÍA CÁRCEL, Ricardo

Felipe V y los españoles: una visión periférica del problema de España

Barcelona: Plaza & Janés, 2002

 

GARRIDO i VALLS, Josep-David

La Batalla d’Almansa

Barcelona: Dalmau, 2006

 

HERNÀNDEZ, Francesc Xavier

Història militar de Catalunya. Vol. 3. La defensa de la terra

Barcelona: Dalmau, 2003

 

HERNÀNDEZ, Francesc Xavier; RIART i JOU, Francesc

Els exèrcits de Catalunya: 1713-1714: uniformes, equipaments i organització

Barcelona: Dalmau, 2007

 

IGLÉSIES i FORT, Josep

El guerriller Carrasclet

Barcelona: Dalmau, 1985                     

 

KAMEN, Henry

      Canvi cultural a la societat del Segle d’Or: Catalunya i Castella, segles XVI-XVII

      Lleida: Pagès, 1998

                 

      Felipe V: el rey que reinó dos veces

      Madrid: Temas de Hoy, 2000   

 

      Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714

      Madrid: Alianza, 1984

 

LLUCH, Ernest

      L’alternativa catalana: 1700-1714-1740: Ramon de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoria i acció austriacistes

      Vic: Eumo Editorial, 2000

 

      Escrits polítics del segle XVIII. Tom. III. Via fora als adormits

      Vic: Eumo Editorial, 2005

 

LÓPEZ DEL AMO, Isabel; HERNÀNDEZ, Francesc Xavier

L’Onze de setembre

Sant Adrià de Besòs: Bruño, 1990

 

LYNCH, John

Los Austrias: 1516-1700

Barcelona: Crítica, 2007

 

MARCOS MARTÍN, Alberto

España en los siglos XVI, XVII y XVIII: economía y sociedad

Barcelona: Crítica; [S.l.]: Caja Duero, 2000

 

MARTÍ ESCAYOL, Maria Antònia; ESPINO LÓPEZ, Antonio

Catalunya abans de la Guerra de Successió: Ambrosi Borsano i la creació d’una nova frontera militar, 1659-1700

Catarroja: Afers, 2013

 

MIRA, Joan F.

Almansa 1707: després de la batalla

Alzira: Bromera, 2006

 

MOLAS RIBALTA, Pere

     L’alta noblesa catalana a l’Edat Moderna

     Vic: Eumo, 2004

 

     Catalunya i la Casa d’Àustria

     Barcelona: Curial, 1996

 

OLIVARES i PERIU, Jordi

Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria: conflictivitat social i litigació a la Reial Audiència, 1591-1662

Lleida: Pagès, 2000

 

RIBOT GARCÍA, Luis Antonio

El arte de gobernar: estudios sobre la España de los Austrias

Madrid: Alianza , 2006

 

RIBOT GARCÍA, Luis Antonio (dir.)

Carlos II: el rey y su entorno cortesano

Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2009

 

SALES, Núria

      Els botiflers: 1705-1714

      Barcelona: Dalmau, 1981

 

      Senyors bandolers, miquelets i botiflers: estudis d'història de Catalunya segles XVI al XVIII

      Barcelona: Empúries, 1984

 

SANZ AYÁN, Carmen

La Guerra de Sucesión española

Madrid: Akal, 2006

 

SARDINÉ i TORRENTALLÉ, Sebastià

Jo, Vilana-Perles: el diplomàtic català que va moure els fils de la Guerra de Successió (1704-1734)

Lleida: Pagès, 2013


 

SERRA i SELLARÉS, Francesc

Els herois del 1714. Els defensors de Catalunya

Barcelona: Editorial Base, 2013

 

SOBREQUÉS i CALLICÓ, Jaume

L'Onze de Setembre i Catalunya: guerra, resistència i repressió

Barcelona: Base, 2011

 

SOLÉ, Miquel

Fineixi la nació amb glòria...: l’onze de setembre de 1714

Barcelona: Barcanova, 1991

 

SORRIBAS, Sebastià

L’onze de setembre

Barcelona: Barcanova, 1989

 

TORRAS i RIBÉ, Josep M.

       Felip V contra Catalunya: testimonis d'una repressió sistemàtica: 1713-1715

       Barcelona: Dalmau, 2005

 

       La Guerra de Successió i els setges de Barcelona: 1697-1714

       [Barcelona]: Dalmau, 1999

 

VOLTES BOU, Pere

Catalunya i l'arxiduc Carles

Barcelona: Dalmau, 1999

 

 

Documents electrònics

 

La deplorable història dels catalans

http://archive.org

Llibre en línia The Deplorable History of the catalans, publicat a Londres el 1714. Es tracta d’un text anònim on els whigs anglesos es mostren molt crítics davant els tories i la seva monarquia per haver girat l’esquena a Catalunya després del Tractat d’Utrecht (1713), que establia, entre altres assumptes, la pau entre França i Anglaterra. Consultable des del web Internet Archive, portal de llibres digitals.