Barcelona sense Universitat i la restauració de la Universitat de Barcelona (1714-1837)