Col·lecció: La ciutat del Born. Barcelona 1700 - Publicacions
Publicacions