Onze de setembre. Història de la commemoració de la Diada a Barcelona - Publicacions
Publicacions