Una societat assetjada: Barcelona, 1713-1714
Una societat assetjada: Barcelona, 1713-1714