VOLUM I: Jocs, triquets i jugadors. Barcelona 1700 - Publicacions
Publicacions