VOLUM IX: Política, economia i guerra. Barcelona 1700 - Publicacions
Publicacions