VOLUM VIII: Interiors domèstics. Barcelona 1700 - Publicacions
Publicacions